LOADING...

TEAM'18

Meet The Team

Administration


Dr. Santanu De
Faculty Advisor

Mr. Anant Veer Singh
Team Captain

Mr. Sarthak Vashisht
President

Mr. Aditya Pratap Singh
Technical Head

Mr. Pulkit Jain
Vice-President

Aerodynamics


  Ankit Kumar
  Abhivan Thakur
  Shrey Agarwal
  Varun Garg
  Bhavishya Singhal
  Ronit Bansal

Brakes

  Mukul Chandra
  Vaibhav Pratap Singh
  Pulkit Gupta
  Pulkit Jain
  Sarthhak Vashist
  Ashutosh Chandra
  Biswajeet Rath
  Faraz Shaliban

Chassis

  Mohit Singh
  Aditya Pratap Singh Rajawat
  Mayank Shubham
  Pranshu Garg
  Sunkari Preetham Paul

  Syed MD Ashraf
  Ayush Tulsyan
  Neha Byadwal
  Prateek Singh

Powertrain

  Vivek Singh
  Kshitij Tyagi
  Shubham Singh
  Sahil Dhull
  Akarsh Pathak
  Anant Veer Singh
  Faizal Ansari
  Harshul Lodha
  Pranav Kulkarni
  Rajesh Mishra
  Shlok Sharma
  Vaibhav Raj Singh
  Akshay Bhola
  Prashumn Wrekkonge
  Purwaj Tiwari
  Somesh Patel
  Tushar Agarwal
  Vaibhav Bhagat

Vehicle Dynamics

  Krishan Singhal
  Lakshya Kumar
  Anshuman Sinha

  Ajay Raj Chaudhary

  Asim Katakwar
  Ratnesh Swarnkar
  Shubham Singh
  Utkarsh Prasad
  Ayush Goel

  Jatin Agarwal
  Piyush Kumar

Marketing

  Lakshya Kumar
  Bhavishya Singhal

  Shlok Sharma
  Piyush Kumar

Web Development

  Mohit Singh
  Pulkit Gupta
  Ayush Tulsyan