PhD Students

 
 

S.No.

Roll No.

Name

Thesis
Supervisor

e-mail

1.

12209068

Rajesh Kumar (Part Time)

SAR/SG

kraj

2.

14109263

Boudhayan Paul

GS

paul

3.

15209262

Pratik Adhikary

SG

pratikad

4.

16109265

Avijit Koley

SMT

avkoley

5.

16109268

Hukam Singh

SMT

shukam

6.

16109271

Krishn Pal Singh(Part Time)

SBh

krishnp

7.

16109272

Mamta Gautam

TS

mamtag

8.

16109278

Punit Sharma

AB

spunit

9.

16109280

Rohit Tyagi

AHK

rtyagi

10.

16109281

Sanchari Pal

AB

pals

11.

16109282

Sandeep Bajrangi Bari

AHK

sbari

12.

16109863

Garima Bawa

SMT

garimab

13.

16109865

Kalyani Barman

SBh

kalyani

14.

16209262

Jayashree Majumdar

SBH

jaymaj

15.

16209263

Nitesh Kumar Jaiswal

TS

nitesh

16.

16509261

Manoranjan

YNM

manornjn

17.

17109262

Arnab Sarkar

SG

arnabs

18.

17109263

Bidisha Bhatt

KK/MK

bidisha

19.

17109264

Debasmita Giri

AK

debasmit

20.

17109265

Deepika

SBH

deepika

21.

17109266

Fahim Varsi

 

PJ/ P K. Mohanty

fahim

22.

17109268

Sayantan Ghosh

SB

ghoshs

23.

17109273

Sudipta Dutta

AB

dsudipta

24.

17109867

Rekha Kumari

AK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25.

17109872

Yogesh Kumar Verma

SMT

yverma

26.

17209264

Ritankar Chatterjee

AB

ritankar

27.

17209265

Sargam

SBh

sargam

28.

17209266

Sukhdev Mouraya

SuB

sukhdev

29.

18109262

Ashish Chandra

GS

achandra

30.

18109263

Ayesha Nanda

SBh

ayesha

31.

18109265

Kishori Lal

ZH

kishori

32.

18109266

Pooja

CS

kpooja

33.

18109267

Poonam Choudhary

DpC

poonamch

34.

18109269

Pranesh Chandra Mahato

SB

pcmahato

35.

18109271

Santu Prasad Jana

AKG

santupj

36.

18109272

Soumyadeep Chatterjee

MKV

soumyade

37.

18109273

Suman Chakraborty

SC

suman

38.

18109274

Suman Karan

AKJ

karans

39.

18109276

Suraina Gupta

AKG

suraina

40.

18109277

Swati Swagatika Mishra

SBh

swatis

41.

18109861

Debottam Mandal

AKA

dmandal

42.

18109862

Ekta Yadav

ZH/KPR

ektay

43.

18109863

Harishyam Kumar

PJ

hari

44.

18109866

Minhajul Islam

AB

minhajul

45.

18109869

Sushanta Barman

SBh

Sushanta

46.

18209261

Ateesh Kumar Rathi

SG/Shilpi Gupta

ateeshkr

47.

18209262

Bidyut Dey

DD

bidyutd

48.

18209263

Mahammad Tahir

SoM/RM

mdtahir

49.

18209264

Mir Afrasiar

GS

afrasiar

50.

18209266

Ojasvi Pal

TKG

ojasvi

51.

18209268

Pushpendra Kumar Yadav

AKA

pyadav

52.

18209271

Yogendra Jaiswara

MKV

yogjnp

53.

19109261

Abhijeet Kishore

DPC

akishore

54.

19109263

Akash Gandhi

PJ

gakash

55.

19109266

Arijit Halder

SuB

harijit

56.

19109268

Arnab Paul

HW

arnpaul

57.

19109269

Ashutosh Dubey

AK

adubey

58.

19109270

Bheemsehan Gurjar

 

DPC

gbheem

59.

19109271

Debarshi Basu

 

GS

debarshi

60.

19109272

Debojyoti Garain

TS

dgarain

61.

19109273

Gurmeet Singh

PJ

gurmeet

62.

19109276

Md Saddam Hussain

KB

msaddam

63.

19109277

Prateksh Dhivakar

NK

prateksh

64.

19109278

Ritajit Kundu

AK/AD

ritajit

65.

19109280

Rohit Mukherjee

AK/AS

rohitmk

66.

19109281

Saikat Mondal

AB

saikatmd

67.

19109282

Shubham Jaiswal

SAR/SG

shubhamj

68.

19109283

Suraj Prakash

JC

surajprk

69.

19109285

Upalaparna Banerjee

JC/Christoph Peter Englert

upalab

70.

19109286

Vikash Kumar Dubey

SC

vdubey

71.

19109287

Vinayak Raj

GS

vraj

72.

19109861

Ankit Kumar

KPR

ankt

73.

19109862

Ashish Kumar

PJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

74.

19109863

Biswanath Maharana

ZH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

75.

19109864

Daloo Ram

ZH

daloo

76.

19109865

Debasis Dutta

AKA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

77.

19109867

Mohit Mudgal

JN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

78.

19109868

Mohit Panwar

PJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

79.

19109869

Nandita Pan

SuB

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

80.

19109870

Priyanka Meena

JN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

81.

19109871

Samrat Sohel Mondal

SC

samrat

82.

19109872

Sanatan Halder

MK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

83.

19109873

Shivam Gupta

KK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

84.

19209264

Manthan Verma

MKV

manver

85.

19209861

Amitava Ghosh

CS

Amitava

86.

19209862

Jatin Soni

TM

Jsoni

87.

19209863

Ruchika Dhaka

PJ/JS Yadav

ruchika

88.

20109261

Amartya Saha

AB

amartyas

89.

20109262

Ankit Gill

TS

ankitgill20

90.

20109264

Arpan Hait

DtC

arpan20

91.

20109265

Arunava Patra

SC

arunava20

92.

20109267

Debojit Chanda

MK

dchanda

93.

20109274

Javed Akhter Mondal

SG

majaved

94.

20109276

Jyoti

ZH/SoM

jyoti20

95.

20109277

Maneesh Kumar M

AKA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

96.

20109278

Nishkarsh Kumar

AP/Nirmalya Ghosh

nishkarshk20

97.

20109279

Radhika Prasad

AKJ

radhikap

98.

20109282

Saikat Mondal

AA

msaikat

99.

20109285

Satyaban Gochhait(Part Time)

PJ

satya20

100.

20109287

Sourav Karan

SB

souraviitk20

101.

20109291

Umesh Chandra Thuwal

AKG

umesht20

102.

20109292

Vaswati Biswas

RV

bvaswati20

103.

20109862

Himanshu Chourasiya

GS

chim

104.

20109863

Monu Kumawat

KPR

monuk

105.

20109864

Nemichand

AP/Pankaj Singh

nemic

106.

20109865

Pankaj Kumar Mahawar

SvC

kmpankaj

107.

20109866

Rajesh Swami

ZH

swami

108.

20109869

Vishnu Kumar Tiwari

JN

tvishnu

109.

20109870

Wakeel Ahmad

CS

wakeel

110.

20109871

Dipak Sahu

CS

sdipak

111.

20109872

Goutam Manna

SG

goutamm

112.

20109873

Joy Das Bairagya

SC

joydas

113.

20109874

Suprotim Saha

SB

suprotim

114.

20209262

Dibyendu Mondal

MK

dibyendum20

115.

20209266

Nirmalya Jana

AKA

nirmalyaj20

 

116.

20209267

Sandip Biswas

KB

sandipb20

117.

20209862

Nakul Kumar

HW

nakulk

 

118.

21109261

Ankur Dey

GS/KB

ankurd21

119.

21109262

Arpan Manna

SoM

arpanm21

120.

21109264

Priyanka Saha

KB

priyankas21

121.

21109265

Prosanta Mandal

SC

prosantam21

122.

21109266

Prosenjit Roy

SC

prosenjit21

123.

21109267

Saikat Biswas

GS/DD

saikatb21

124.

21109270

Harsh Varshney

AKA

Hvarshny

125.

21109271

Mayank Pathak

MKV

Mpathak

126.

21109272

Pranay Mohta

AKJ

Pmohta

127.

21109273

Sanjay Sarkar

AKA

Sanjays

128.

21109274

Subrata Pachhal

AA/AD

Pachhal

129.

21109275

Sunit Das

AKA

sunitd

130.

21109861

Abhishek Kumar Jha

MKV

abhijha

131.

21109862

Abhishek Yogi

VJY

yogiabhi

132.

21109863

Alapan Bera

SoM

alapan

133.

21109864

Anurag Sarkar

DD

sarkara

134.

21109865

Dhananjay Singh

MKV

sdhanjay

135.

21109866

Harshit Tiwari

MKV

tharshit

136.

21109867

Hemlata Meena

SvC

hemlatam

137.

21109868

Jyoti Pareek

SG/SC

jpareek

138.

21109869

Kewal Anand

PJ/JSY

kanand

139.

21109871

Sachin Singh Rawat

MKV

sachinr

140.

21109872

Sandip Kundu

MK

sandipk

141.

21109873

Sanjay Khatik

PJ/JSY

sanjaykh

142.

21109874

Shubhankar Paul

CS

shubhp

143.

21109875

Shyam Sunder Lakesar

KPR

sslake

144.

21109876

Subhadip Saha

PJ

sahas

145.

21109877

Sugata Paul

SB

sugata

146.

21109878

Sumanta Maity

AKG

smaity

147.

21109879

Vaibhav Sharma

PJ/JSY

svbhv

148.

21209262

Avijit Maity

RV

avijitm21

149.

21209264

Debanjan Debnath

KB

debanjand21

150.

21209265

Dibyendu Samanta

SKG

dibyendus21

151.

21209267

Ritwika Ghoshal

NK

ritwika21

152.

21209269

Shubham Chowdhury

SRC

shubhamc21

153.

22109261

Amit Ghosh

SRC

agosh22

154.

22109262

Arnab Das

SoM

arnabdas22

 

155.

22109263

Dibyanandan Bhowmick

AKA

dbhowmick22

156.

22109264

Diksha Prajapati

CB

dikshap22

157.

22109266

Nilakshi Senapati

AKJ

nilakshis22

158.

22109269

Shrey Jain

MKH

shreyjain22

159.

22109273

Tithiparna Das

SoM

tithiparna22

160.

22109274

Subrata Samanta

DtC

samantaphy20

161.

22109275

Shivam Gupta

TM

shivamg20

162.

22109861

Amrendra Kumar

RM

amrendra20

163.

22109862

Ayush Kumar Gupta

RM

guptaayush20

164.

22109863

Chiranjit Majhi

KK

chiranjitm20

165.

22109864

Deepika

KB

deep20

166.

22109865

Dhananjay Gautam

SvC

dhananjayg20

167.

22109866

Hironmoy Pratihar

AK

hironmoy20

168.

22109867

Koushik Ghorai

AKA

koushikgh20

169.

22109868

Pandya Parth Dhaneshwarbhai

TS

parthupa20

170.

22109869

Pooja Poonia

RG

pooniapuja20

171.

22109870

Sachin Kumar

RM

sachin20

172.

22109871

Santanu Mandal

DD

santanum20

173.

22109872

Simran Jeet

MK

simranj

174.

22109873

Subas Rana

MKH

subas20

175.

22109875

Vimal Kumar

MKV

vimal20

176.

22109877

Pawan Nagarwal

AHK

nagarpawan20

177.

22109878

Ajeet Singh

SvC

ajeetsingh20

178.

22209261

Anwesha Pradhan

SRC

anweshap22

179.

22209262

Kushagra Bhargava

SbC

kushagrab22

180.

22209263

Mohit Kumar

RM

mohitk22

181.

22209861

Srikant Moharana

VJY

Skm20

182.

231090601

Adarsh Pandey

TS

Adarshp23

183.

 

231090602

 

Aman Agrahari

 

RM

 

amana23

 

184.

 

231090603

 

Anita Yadav

 

SD

 

Anitayadav23

 

185.

 

231090604

 

Anuj Gupta

 

NP

 

anujg23

 

186.

 

231090605

 

Aryabrat Mahapatra

 

TS

 

aryabratm23

 

187.

 

231090606

 

Atanu Samanta

 

SsC

 

asamanta23

 

188.

 

231090607

 

Debmalya Dey

 

JC

 

debmalyad23

 

189.

 

231090608

 

Hritik Singh

 

ZH

 

Hritiksing23

 

190.

231090609

Jyoti

RM

Jyoti23

191.

231090610

MD Sariful Islam

DtC

Sariful21

192.

231090611

Neelanjan Chakraborti

SKG

neelanjanc23

193.

231090612

Nirmal Singh

SB

Nirmals23

194.

231090613

Ramesh Sasmal

SuB

Rameshs21

195.

231090614

Shantanu Semwal

 

Shantanus23

196.

231090615

Sharang Rajesh Iyer

AB

 siyer23

197.

231090616

Shibam Das

NK

Shibamdas23

198.

231090617

Siddharath Dube

GH

Sdube23

199.

231090618

Suman Debnath

AB

Sdebnath23

200.

231090901

Arpan Das

AA

arpand21

201.

231090902

Harshal Jain

AKJ

harshalj21

202.

231090903

Latika Joshi

ZH

latikaj21

203.

231090904

Nikhil Shrivas

VJY

snikhil21

204.

231090905

Om Prakash

RV

omprakash21

205.

231090906

Pradeep Kumar Saini

VJY

pradeepks21

206.

231090907

Pushkar Soni

AB

pushkars21

207.

231090908

Rahul Singh

AA

rahulsingh21

208.

231090909

Rohit Kumar

VJY

rohit20

209.

231090910

Swati Dhomne

KK

swatid21

210.

231090911

Mudit Kumar

NP

muditk21

211.

231090912

Rishabh Verma

RM

vrishabh21