LOADING...

TEAM'21

Members

Administration


Dr. Santanu De

Faculty Advisor

Dr. Mohd. Ibrahim Sugarno

Faculty Advisor

Dr. Ramprasad Potluri

Faculty Advisor

Prince Kumar

Team Captain
+91-9334552529

Rahul Singh

Tech Head
+91-8564880900

Vedang Tiwari

Finance Head
+91-8824232848

Aerodynamics


Aryan Sinha

Anshuman Das

Parth Luwaria

Brakes


Aryan Jain

Vivek

Chassis


Rudram Dushe

Anwesh Yadav

Aryan Sinha

Anshuman Das

Rohit Saini

Priyakhee Kachari

Mohd. Shahid Khan

Arihant Jain

Powertrain


Atharva Tripathi

Ankur Kumar

Devang Singh

Aaishi Ashirbad

Powertrain - Electrical


Onkar Singh

Madugula Lahari

Shruti

Aryan Sinha

Anshuman Das

Devang Singh

Shashank Buchasia

Japneet Singh

Soumik Ghosh

Piyush Singh

Mohit Yadav

Jitesh Soni

Shashwat Shukla

Archit Mishra

Abhishek Yadav

Vehicle Dynamics


Sugandham Sambhavi

Shruti

Rohan Verma

Satyam Baranwal

Akshay