PhD Students

 
 

S.No.

Roll No.

Name

Thesis
Supervisor

e-mail

1.

12109874

Shailendra Kr Rathor

SC

skrathor

2.

12209068

Rajesh Kumar (Part time)

SAR/SG

kraj

3.

14109261

Antu Laha

ZH

antulaha

4.

14109263

Boudhayan Paul

GS

paul

5.

14109271

Rohitashwa Chattopadhyay

SC

crohit

6.

14109877

Archan Mukhopadhyay

Sc

archan

7.

14109879

Poulami Nandi

AB

poulamin

8.

14109886

Vimalesh Kumar Vimal

VS/HW

vimalkv

9.

14209264

Sandip Chowdhury

TS

sandipc

10.

15109267

Md Arif Ali

SB

arifali

11.

15109271

Pritam Banerjee

TS

bpritam

12.

15109861

Avijit Duley

AHK

avijitd

13.

15109862

Bikash Ghosh

SoM

bikashg

14.

15109863

Swayamshree Patra

DC

swayam

15.

15209261

Abhinandan Bhattacharjee

AKJ

abhib

16.

15209262

Pratik Adhikary

SG

pratikad

17.

16109264

Anurag

SC

anuragsh

18.

16109265

Avijit Koley

SMT

avkoley

19.

16109266

Divya Rawat

PJ

divyar

20.

16109267

Himadri Roy

JC

himadrir

21.

16109268

Hukam Singh(reinstated)

SMT

shukam

22.

16109271

Krishn Pal Singh

SBh

krishnp

23.

16109272

Mamta Gautam

TS

mamtag

24.

16109274

Nirmal Roy

SB

nirmalro

25.

16109275

Pratyasha Sahani

RV

pratyasa

26.

16109278

Punit Sharma

AB

spunit

27.

16109279

Rinku Maji

JC

mrinku

28.

16109280

Rohit Tyagi

AHK

rtyagi

29.

16109281

Sanchari Pal

AB

pals

30.

16109282

Sandeep Bajrangi Bari

AHK

sbari

31.

16109285

Somnath Maity

AD

msomnath

32.

16109286

Sonu Verma

TKG/AK

sonuv

33.

16109863

Garima Bawa

SMT

garimab

34.

16109865

Kalyani Barman

SBh

kalyani

35.

16209262

Jayashree Majumdar

SBH

jaymaj

36.

16209263

Nitesh Kumar Jaiswal

TS

nitesh

37.

16209861

Krishnendu Dandapat

SMT

krishnd

38.

16209862

Sagar Paul

AKG

sagarp

39.

16209863

Sana Afrin

SMT

sanafrin

40.

16209864

Shubhadeep Sadhukhan

SC/MKV

deep

41.

16209865

Sudip Malick

ZH/JN

sudipma

42.

16509261

Manoranjan

YNM

manornjn

43.

17109261

Anisha

JC

anisha

44.

17109262

Arnab Sarkar

SG

arnabs

45.

17109263

Bidisha Bhatt

KK/MK

bidisha

46.

17109264

Debasmita Giri

AK

debasmit

47.

17109265

Deepika

SBH

deepika

48.

17109266

Fahim Varsi

 

PJ

fahim

49.

17109267

Narendra Pratap

MKV/SAR/SG

narendra

50.

17109268

Sayantan Ghosh

SB

ghoshs

51.

17109269

Sourav Bhattacharjee

AD

bsourav

52.

17109270

Sourav Biswas

AK

souravbw

53.

17109271

Souvik Bandyopadhyay

AD

souvik

54.

17109273

Sudipta Dutta

AB

dsudipta

55.

17109275

Vishal Narnaulia

HW

nvishal

56.

17109861

Bashab Dey

TKG

bashab

57.

17109864

Himanshu Parihar

GS

himansp

58.

17109866

Rahul Bhardwaj

SMT

rahulbh

59.

17109867

Rekha Kumari

AK

rekha

60.

17109868

Shaswata Chowdhury

TS

shaswata

61.

17109870

Supratim Das Bakshi

JC

sdbakshi

62.

17109872

Yogesh Kumar Verma

SMT

yverma

63.

17209262

Jaydeep Kumar Basak

GS

jaydeep

64.

17209264

Ritankar Chatterjee

AB

ritankar

65.

17209265

Sargam

SBh

sargam

66.

17209266

Sukhdev Mouraya

SuB

sukhdev

67.

17209871

Anan Bari Sarkar

AKA

sarkar

68.

17209872

Kamal Das

AkA

kamaldas

69.

18109261

Ankur Singha

DpC

anksing

70.

18109262

Ashish Chandra

GS

achandra

71.

18109263

Ayesha Nanda

SBh

ayesha

72.

18109265

Kishori Lal

ZH

kishori

73.

18109266

Pooja

CS

kpooja

74.

18109267

Poonam Choudhary

DpC

poonamch

75.

18109269

Pranesh Chandra Mahato

SB

pcmahato

76.

18109271

Santu Prasad Jana

AKG

santupj

77.

18109272

Soumyadeep Chatterjee

MKV

soumyade

78.

18109273

Suman Chakraborty

SC

suman

79.

18109274

SUMAN KARAN

AKJ

karans

80.

18109275

Suprodip Mondal

SG

msupro

81.

18109276

Suraina Gupta

AKG

suraina

82.

18109277

Swati Swagatika Mishra

SBh

swatis

83.

18109861

Debottam Mandal

AKA

dmandal

84.

18109862

Ekta Yadav

ZH/KPR

ektay

85.

18109863

Harishyam Kumar

PJ

hari

86.

18109864

Kunal Pal

TS

kunalpal

87.

18109865

Kuntal Pal

TS

kuntal

88.

18109866

Minhajul Islam

AB

minhajul

89.

18109867

Radhika Pal

SMT

radhika

90.

18109868

Sahiram Goliya

 

sahiramg

91.

18109869

Sushanta Barman

SBh

Sushanta

92.

18209261

Ateesh Kumar Rathi

SG/Shilpi Gupta

ateeshkr

93.

18209262

Bidyut Dey

DD

bidyutd

94.

18209263

Mahammad Tahir

SoM

mdtahir

95.

18209264

MIR Afrasiar

GS

afrasiar

96.

18209266

Ojasvi Pal

TKG

ojasvi

97.

18209268

Pushpendra Kumar Yadav

AKA

pyadav

98.

18209269

Shakeel Ur Rahaman

JC/DD

shakel

99.

18209271

Yogendra Jaiswara

MKV

yogjnp

100.

19109261

Abhijeet Kishore

DPC

akishore

101.

19109263

Akash Gandhi

PJ

gakash

102.

19109266

Arijit Halder

SuB

harijit

103.

19109268

Arnab Paul

HW

arnpaul

104.

19109269

Ashutosh Dubey

AK

adubey

105.

19109270

Bheemsehan Gurjar

 

DPC

gbheem

106.

19109271

Debarshi Basu

 

GS

debarshi

107.

19109272

Debojyoti Garain

TS

dgarain

108.

19109273

Gurmeet Singh

PJ

gurmeet

109.

19109274

Jai Singh

HW

jaisingh

110.

19109276

Md Saddam Hussain

KB

msaddam

111.

19109277

Prateksh Dhivakar

NK

prateksh

112.

19109278

Ritajit Kundu

AK/AD

ritajit

113.

19109280

Rohit Mukherjee

AK/AS

rohitmk

114.

19109281

Saikat Mondal

AB

saikatmd

115.

19109282

Shubham Jaiswal

SAR/SG

shubhamj

116.

19109283

Suraj Prakash

JC

surajprk

117.

19109285

Upalaparna Banerjee

JC

upalab

118.

19109286

Vikash Kumar Dubey

SC

vdubey

119.

19109287

Vinayak Raj

GS

vraj

120.

19109861

Ankit Kumar

KPR

ankt

121.

19109862

Ashish Kumar

PJ

ashiskmr

122.

19109863

Biswanath Maharana

ZH

biswam

123.

19109864

Daloo Ram

ZH

daloo

124.

19109865

Debasis Dutta

AKA

ddebasis

125.

19109867

Mohit Mudgal

JN

mudgal

126.

19109868

Mohit Panwar

PJ

mohitpan

127.

19109869

Nandita Pan

SuB

nandita

128.

19109870

Priyanka Meena

JN

prim

129.

19109871

Samrat Sohel Mondal

SC

samrat

130.

19109872

Sanatan Halder

MK

sanatanh

131.

19109873

Shivam Gupta

KK

gshiva

132.

19209264

Manthan Verma

MKV

manver

133.

19209861

Amitava Ghosh

CS

Amitava

134.

19209862

Jatin Soni

PJ

Jsoni

135.

19209863

Ruchika Dhaka

PJ/JS Yadav

ruchika

136.

20109261

AMARTYA SAHA

AB

amartyas

137.

20109262

ANKIT GILL

TS

ankitgill20

138.

20109264

ARPAN HAIT

DtC

arpan20

139.

20109265

ARUNAVA PATRA

SC

arunava20

140.

20109267

Debojit Chanda

MK

dchanda

141.

20109273

Jamaluddin

RG

jamaluddin20

142.

20109274

Javed Akhter Mondal

SG

majaved

143.

20109276

JYOTI

ZH/SoM

jyoti20

144.

20109277

MANEESH KUMAR M

AKA

mmkr20

145.

20109278

NISHKARSH KUMAR

AP

nishkarshk20

146.

20109279

Radhika Prasad

AKJ

radhikap

147.

20109282

Saikat Mondal

AD

msaikat

148.

20109283

SAKSHEE

SuB

sakshee20

149.

20109285

SATYABAN GOCHHAIT

PJ

satya20

150.

20109287

SOURAV KARAN

KK

souraviitk20

151.

20109288

SUBHAKANTA DAS

SoM

subhakanta20

152.

20109291

UMESH CHANDRA THUWAL

AKG

umesht20

153.

20109292

VASWATI BISWAS

RV

bvaswati20

154.

20109293

VINAY SINGH

AKJ

vinay20

155.

20109861

ANKUR SIHAG

KPR

asihag

156.

20109862

HIMANSHU CHOURASIYA

GS

chim

157.

20109863

MONU KUMAWAT

KK

monuk

158.

20109864

NEMICHAND

SG

nemic

159.

20109865

PANKAJ KUMAR MAHAWAR

SvC

kmpankaj

160.

20109866

RAJESH SWAMI

ZH/JN

swami

161.

20109868

VISHNU AGRAWAL

KK

vishnuag

162.

20109869

VISHNU KUMAR TIWARI

JN

tvishnu

163.

20109870

WAKEEL AHMAD

CS

wakeel

164.

20109871

DIPAK SAHU

CS

sdipak

165.

20109872

GOUTAM MANNA

SG

goutamm

166.

20109873

JOY DAS BAIRAGYA

DC/SC

joydas

167.

20109874

SUPROTIM SAHA

SB

suprotim

168.

20209261

Bijayalaxmi Mohanty

SoM

bmohanty20

169.

20209262

Dibyendu Mondal

MK

dibyendum20

170.

20209263

Ishmeet Singh Chawla

KK

ishmeet20

171.

20209264

Jyoti Prakash

 

jyotip20

 

172.

20209266

Nirmalya Jana

AKA

nirmalyaj20

 

173.

20209267

Sandip Biswas

KuB

msandip20

174.

20209861

AKSHAY SHARMA

 

sakshay

 

175.

20209862

NAKUL KUMAR

HW

nakulk

 

176.

21109261

Ankur Dey

 

ankurd21

177.

21109262

Arpan Manna

 

arpanm21

178.

21109263

Neha Bansal

 

Nehabansal21

179.

21109264

Priyanka Saha

 

priyankas21

180.

21109265

Prosanta Mandal

 

prosantam21

181.

21109266

Prosenjit Roy

 

prosenjit21

182.

21109267

Saikat Biswas

 

saikatb21

183.

21109268

Soumen Basak

 

soumenb21

184.

21109270

Harsh Varshney

 

Hvarshny

185.

21109271

Mayank Pathak

 

Mpathak

186.

21109272

Pranay Mohta

 

Pmohta

187.

21109273

Sanjay Sarkar

 

Sanjays

188.

21109274

Subrata Pachhal

 

Pachhal

189.

21109275

Sunit Das

 

sunitd

190.

21109861

Abhishek Kumar Jha

 

abhijha

191.

21109862

Abhishek Yogi

 

yogiabhi

192.

21109863

Alapan Bera

 

alapan

193.

21109864

Anurag Sarkar

 

sarkara

194.

21109865

Dhananjay Singh

 

sdhanjay

195.

21109866

Harshit Tiwari

 

tharshit

196.

21109867

Hemlata Meena

 

hemlatam

197.

21109868

Jyoti Pareek

 

jpareek

198.

21109869

Kewal Anand

 

kanand

199.

21109870

Lavish

 

clavish

200.

21109871

Sachin Singh Rawat

 

sachinr

201.

21109872

Sandip Kundu

 

sandipk

202.

21109873

Sanjay Khatik

 

sanjaykh

203.

21109874

Shubhankar Paul

 

shubhp

204.

21109875

Shyam Sunder Lakesar

 

sslake

205.

21109876

Subhadip Saha

 

sahas

206.

21109877

Sugata Paul

 

sugata

207.

21109878

Sumanta Maity

 

smaity

208.

21109879

Vaibhav Sharma

 

svbhv