2018-08-08

 

Graduation list-2018

 

 

Ph.D. students

 

S.No.

Roll No.

Name of the Candidate

Thesis Supervisor

1.

Y9109071

Lalruatfela Renthlei

HW/SAR

2.

Y9109079

Sunil Kumar

YNM

3.

10209064

Prince Gupta

SAR

4.

10209067

Vijay Singh

RG/AG

5.

11109065

Jishnu Goswami

DpC

6.

11109067

Pratim Roy

TS

7.

11109068

Rahul Kumar Kothari

PJ

8.

11109861

A Kani Mohamed

HW

9.

11109865

Dagaonkar Sumeet Kartik Kumar

PJ/DpC

10.

11109866

Debarchan Das

ZH

11.

11109869

Sayandip Ghosh

AS/AKA

12.

11209064

Dipak Rout

RV

13.

11209068

Vinay Kumar Shukla

SOM

14.

12109061

Alestin Mawrie

TKG

15.

12109063

Anmol Thakur

AKA

16.

12109066

Rabeet Singh

MKH

17.

12209874

Tanmay Maji

DpC

 

M.Sc. - Ph.D. Dual degree students

 

S.No.

Roll No.

Name of the Candidate

1

17109862

Dinesh Kumar Sharma

2

151131

Anan Bari Sarkar

3

151142

Kamal Das

4

151162

Bashab Dey

5

17109863

Harsh Parashari

6

17109864

Himanshu Parihar

7

17109865

Neha Gupta

8

17109866

Rahul Bhardwaj

9

17109867

Rekha Kumari

10

17109868

Shaswata Chowdhury

11

17109869

Sudarshana Laha

12

17109870

Supratim Das Bakshi

13

17109872

Yogesh Kumar Verma

 

M.Sc. 2 year Program

 

S.No.

Roll No.

Name of the Candidate

1

14997

VISHNU KUMAR MEENA

2

151144

MALAYASEN JYOTISH

3

151141

KABYASHREE SONOWAL

4

151146

MEETHA LAL MEENA

5

161129

ABHIJIT BAISHYA

6

161130

ARVIND MAMGAIN

7

161131

BASUDEB MONDAL

8

161132

DEEPAK BISWAL

9

161135

KAVITA

10

161136

KHANDARE PUSHKAR GOPALRAO

11

161137

KISHORI LAL

12

161138

KUNTAL DAS

13

161139

LABANYA KUMAR GUHA

14

161140

MEGHAMALLAR

15

161144

NITIN

16

161146

POONAM CHOUDHARY

17

161147

PROTIK ROY

18

161148

RAJESH KUMAR

19

161149

ROHIT KUMAR

20

161150

SABARNYA MITRA

21

161152

SAURAV DUTTA

22

161153

SUBHAMOY CHAKRABORTY

23

161154

SUDIP DAS

24

161156

TARUN MAITY

25

161157

TATHAGATA GHOSH

26

161158

VIKAS SONI

27

161159

VINAYAK RAJ

28

161175

BHASKAR ARYA

 

MASTER OF SCIENCE (5-Year Integrated)

 

S.No.

Roll No.

Name of the Candidate

 

1

10405

Mohd Waheed

 

 

BACHELOR OF SCIENCE (B.S.)

 

S.No.

Roll No.

Name of the Candidate

1

11464

NILAY ANURAG

2

12112

ANANT SINGH

3

12398

MANISH KUMAR

4

12623

SANTOSH AKOIJAM

5

12788

VEMULA SUNIL CHANDA REDDY

6

13277

GAURAV KUKREJA

7

13308

HIMANSHU RATHEE

8

13476

PIYUSH PRASHANT

9

14096

ANIKET MAITI

10

14353

LAVANYA TANEJA

11

14400

MUDIMADUGULA RANJITH KUMAR

12

14412

NAMAN KUMAR GUPTA

13

14643

SHAURYA AARAV

14

14754

TATHAGATA KARMAKAR