Post Doctoral Fellows

 

S. No.

Name

Department

1.

Dr. Vikram Singh

MSE

2.

Dr. Saheb Dutta

Chemistry

3.

Dr. Gayatri Panicker

Maths

4.

Dr. Mohammad Usman

Chemistry

5.

Dr. Gulab Singh Maurya

Chemistry

6.

Dr. Chaitanyakrishna Kamaja

MSE

7.

Dr. Apurba Das

Maths

8.

Dr. Dinesh Kumar Sharma

Lasers and Photonics

9.

Dr. Rajibul Shaikh

Physics

10.

Dr. Shubhandra Tripathi

Chemistry

11.

Dr. Soumen Payra

Chemistry

12.

Dr. Sandipan Chattaraj

ME

13.

Dr. Bhuttu Khan

Chemistry

14.

Dr. Rahul Yadav

ME

15.

Dr. Pritpal Kaur

Physics

16.

Dr. Nilakantha Meher

Physics

17.

Dr. Soumya Ranjan Nanda

AE

18.

Dr. Harminder Singh

Chemistry

19.

Dr. Showkat Hassan Mir

Chemistry

20.

Dr. Tathagata Mandal

Maths

21.

Dr. Ankita Mishra

BSBE

22.

Dr. Prasenjit Kar

Chemical

23.

Dr. Md. Ramiz Reza

Maths

24.

Dr. Nidhi Sharma

MSE

25.

Dr. Tanuj Shukla

Earth Sciences

26.

Dr. Sailaja Sharma

MSE

27.

Dr. Kadambinee Sa

MSE

28.

Dr. Priyadarshini Kapri

Physics

29.

Dr. Mithu Baidya

BSBE

30.

Dr. Vandana Jain

ME

31.

Dr. Mangesh Mohan Mandlik

Physics

32.

Dr. Dheeraj Chandra

IME

33.

Dr. Harshvardhan Singh

Chemistry

34.

Dr. Priyajit Jash

Chemistry

35.

Dr. Monoj

MSE

36.

Dr. Kunj Bihari Mishra

Chemistry

37.

Dr. Om Prakash Pandey

Earth Sciences

38.

Dr. Rahul Panwar

Chemistry

39.

Dr. Saurabh Singh

Chemical

40.

Dr. Sajal Kanti Dutta

Chemical

41.

Dr. Noor U Din Reshi

Chemistry

42.

Dr. Farha Sultana

Maths

43.

Dr. Debabrata Pramanik

Chemical

44.

Dr. Madhusree Kole

ME

45.

Dr. Dipak Bhowmik

Physics

46.

Dr. Sridhar B.

BSBE

47.

Dr. Kalyan Manna

Maths

48.

Dr. Aman Kumar Singh

Physics

49.

Dr. Asma Iqbal

Chemical

50.

Dr. Sanchari Basu

Chemical

51

Dr. Vashundhra Sharma

Chemistry

52.

Dr. Krashna Mohan Tripathi

Physics

53.

Dr. Mita Haldar

Chemistry

54.

Dr. Choiti Bandyopadhyay

Maths

55.

Dr. Anangsha De

Chemistry

56.

Dr. Urvashi Sharma

MSE

57.

Dr. Alok Bhadauria

MSE

58.

Dr. Umair Alam

Chemical

59.

Dr. Amit Kumar Mishra

Chemistry

60.

Dr. Debarati Bandyopadhyay

Chemistry

61.

Dr. Ramesh Chandra

Chemistry

62.

Dr. Muthukumaran Rajagopalan

BSBE

63.

Dr. Amodini Mishra

MSP

64.

Dr. Ravitheja Vangala

Maths

65.

Dr. Pritam Giri

Chemical

66.

Dr. Kushal Singh

MSE

67.

Dr. Mohit Saraf

Chemistry

68.

Dr. Ejaj Tarif

Chemistry

69.

Dr. Lalitha Gummidi

Chemistry

70.

Dr. Abhisek Joshi

Chemistry

71.

Dr. Naresh Kumar Reddy

Chemistry

72.

Dr. Sankarganesh M

Chemistry

73.

Dr. Prabodh Ranjan

Chemistry

74.

Dr. Sridhar S N C

Chemistry

 

Post Doctoral Vacancies in Various Department & Inter-disciplinary Programmes