M. Sc. (2 Years) Program, 2016

 

Sl. No.

 

Roll No.

 

Name

 

1

161001

Ajay Tamang

2

161002

Amrita Chauhan

3

161003

Anita

4

161004

Ankur Jyoti Konwar

5

161005

Aprajita

6

161006

Arka Prabha Ray

7

161007

Arnab Chakraborty

8

161008

Arpita Mardi

9

161010

Debabrata Mondal

10

161011

Dravesh Varshney

11

161012

Gaurav Mitra

12

161013

Kalipada Jana

13

161014

Krishna Halder

14

161016

Lipika Baidya

15

161017

Malay Naskar

16

161018

Mo Nazeef

17

161019

Mowpriya Das

18

161020

Naveen Thakur

19

161021

Paramita Datta

20

161022

Parveen

21

161023

Pintu Pradhan

22

161024

Pranab Dutta

23

161025

Prasenjit Palui

24

161026

Puja Paul

25

161027

Raghav Kaushal

26

161028

Rohit Kumar Maurya

27

161029

Sachin Kumar

28

161030

Salman Hasan

29

161031

Sampreeti Bhattacharya

30

161032

Shakil Ahammad Chowdhury

31

161033

Soumajyoti Chakraborty

32

161034

Sourav Dey

33

161035

Sourav Nayak

34

161036

Subhradeep Dutta

35

161037

Suman Bhowmick

36

161038

Suman Kumar Singha

37

161039

Tarun

38

161040

Vishav Sharma