Post Doctoral Fellows

 

S. No.

Name

Department

1.

Dr. Tanuj Shukla

Earth Sciences

2.

Dr. Vandana Jain

ME

3.

Dr. Rahul Panwar

Chemistry

4.

Dr. Sajal Kanti Dutta

Chemical

5.

Dr. Madhusree Kole

ME

6.

Dr. Dipak Bhowmik

Physics

7.

Dr. Vashundhra Sharma

Chemistry

8.

Dr. Choiti Bandyopadhyay

Maths

9.

Dr. Alok Bhadauria

MSE

10.

Dr. Umair Alam

Chemical

11.

Dr. Amit Kumar Mishra

Chemistry

12.

Dr. Debarati Bandyopadhyay

Chemistry

13.

Dr. Ramesh Chandra

Chemistry

14.

Dr. Muthukumaran Rajagopalan

BSBE

15.

Dr. Amodini Mishra

MSP

16.

Dr. Ravitheja Vangala

Maths

17.

Dr. Pritam Giri

Chemical

18.

Dr. Ejaj Tarif

Chemistry

19.

Dr. Abhisek Joshi

Chemistry

20.

Dr. Prabodh Ranjan

Chemistry

21.

Dr. Sridhar S N C

Chemistry

22.

Dr. Anirban Chatteerjee

Physics

23.

Dr. Mandeep Kumar Hooda

Physics

24.

Dr. Biswajit Barman

MSE

25.

Dr. Karuna Mahato

Chemistry

26.

Dr. Anandababu Karunanithi

Chemistry

27.

Dr. Ankur Maji

Chemistry

28.

Dr. Prasanta Bandyopadhyay

Chemistry

29.

Dr. Bojan Gopalakrishnan

Chemistry

30.

Dr. Kirtiratan Godbole

MSE

31.

Dr. Pradeep Kumar Gautam

Earth Sciences

32.

Dr. Ramesh Kumar Panda

Maths

33.

Dr. Dripta Dutta

Earth Sciences

34.

Dr. Oswald C

CSE

35.

Dr. Mohammad Sultan Alam

CSE

36.

Dr. Sourav Das

Chemical

37.

Dr. Akhil Kumar

Chemical

38.

Dr. Rajasekhar Reddy Seelam

MSE

39.

Dr. Bhavana Panthi

Chemistry

40.

Dr. Venkateswara Yenugonda

Physics

41.

Dr. Deepti Chugh

BSBE

42.

Dr. Kedar Shrikrishna Kolekar

Physics

43.

Dr. Gaurav Bartwal

Chemistry

44.

Dr. Chiranjit Poddar

MSE

45.

Dr. Imran Ahamed

EE

46.

Dr. Shibsankar Das

EE

47.

Dr. Kamal Raj Sharma

ME

48.

Dr. Arun Goel

EE

49.

Dr. Mohit Kumar

SEE

50..

Dr. Rukshana Pervin

Physics

51.

Dr. Krishan Kumar

BSBE

52.

Dr. Gourab Das

EE

53.

Dr. Lichchhavi

MSE

54.

Dr. Preeti Roy

IME

55.

Dr. Kapil Kant

Maths

56.

Dr. Akshay Pratap Singh

CE

57.

Dr. Rayhan Gafur Biswas

Chemistry

58.

Dr. Bhumika Agrahari

Chemistry

59.

Dr. Aradhana Singh

SEE

60.

Dr. Gaurav Saini

SEE

61.

Dr. Monika Chaudhary

Chemistry

62.

Dr. Arpita Hazra Chowdhury

Chemistry

63.

Dr. Navaneet Kumar

Chemistry

64.

Dr. Ankur Malik

Chemistry

65.

Dr. Rakesh Ranjan Swain

CSE

66.

Dr. Himanshu Anand

IME

67.

Dr. Jyotirmoy Roy

Maths

68.

Dr. Madhurima Mukhopadhyay

CSE

69.

Dr. Zoheb Karim

SEE

70.

Dr. Ruchi

Physics

71.

Dr. Dipak Mazumdar

Physics

72.

Dr. Swati Pandey

Physics

73.

Dr. Shreya Mehrotra

BSBE

74.

Dr. Shubham Singh

IME

75.

Dr. Ashish Kumar

BSBE

76.

Dr. Pampa Howladar

CSE

77.

Dr. Ujwalkumar Arunkumar Trivedi

BSBE

78.

Dr. Praveena Mullapudi

Physics

79.

Dr. Mahendra Rathor

CSE

80.

Dr. Mohit Mishra

Maths

81.

Dr. Neeraj Joshi

IME

 

Post Doctoral Vacancies in Various Department & Inter-disciplinary Programmes